Βιοντήζελ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ

Το βιοντήζελ είναι ένα ανανεώσιμο καύσιμο, που παράγεται από φυτικά έλαια, συνήθως από ηλιέλαιο, σογιέλαιο, κραμβέλαιο κλπ. Επίσης μπορεί να παραχθεί από χρησιμοποιημένα τηγανέλαια και ζωικά λίπη. Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του είναι όμοια με εκείνα του πετρελαίου κίνησης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πετρελαιοκινητήρες, είτε σε μείγμα με το πετρέλαιο κίνησης σε διάφορα ποσοστά, είτε αυτούσιο.

ΓΙΑΤΙ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

Η σχέση μεταξύ του φαινομένου του θερμοκηπίου που οδηγεί στην υπερθέρμανση του Πλανήτη και της καύσης ορυκτών καυσίμων είναι πλέον αδιαμφισβήτητη. Όλα τα στοιχειωδώς σοβαρά προγνωστικά μοντέλα, διαφέρουν μεταξύ τους μόνον ως προς την ταχύτητα εξέλιξης της κλιματικής αλλαγής και επιδείνωσης των κλιματικών συνθηκών.
Η χρήση βιοντήζελ στους πετρελαιοκινητήρες έχει σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη, όπως ελάττωση των συνεπειών του φαινομένου του θερμοκηπίου και μείωση των εκπομπών καυσαερίων.
Διάφορα ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και έρευνες ανεξάρτητων ιδρυμάτων παγκοσμίως, έχουν καταδείξει ότι η κατανάλωση ενός kgr βιοντήζελ σε αντικατάσταση συμβατικού πετρελαίου, έχει σαν συνέπεια την μείωση του διοξειδίου του άνθρακα, (CO2), κατά τουλάχιστον 1 kgr, ενώ στην περίπτωση εξελιγμένων βιοκαυσίμων, όπως το βιοντήζελ από απόβλητα, (τηγανέλαια, ζωικά λίπη), η μείωση ξεπερνάει τα 3 kgr. Επί πλέον, το βιοντήζελ έχει σχεδόν μηδενική περιεκτικότητα σε θείο ενώ είναι ταχέως βιοαποικοδομήσιμο.
Η εκτεταμένη χρήση βιοντήζελ στην Ε.Ε., αποτελεί ένα από τα βασικά μέσα για την επίτευξη των στόχων μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου που έχουν συμφωνηθεί με την συνθήκη του Κυότο. Για τον λόγο αυτόν, η Ε.Ε. έχει ορίσει δεσμευτικά ποσοστά χρήσης βιοκαυσίμων στα καύσιμα κίνησης στα κράτη – μέλη.

 

ΓΙΑΤΙ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΑΠΟ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΑ

Η ίδια η καύση του βιοντήζελ, όπως και όλων των βιοκαυσίμων, παράγει την ίδια περίπου ποσότητα CO2 που παράγεται κατά την καύση των συμβατικών καυσίμων. Όμως η ποσότητα αυτή, ισούται με την ποσότητα CO2 που έχει απορροφήσει από την ατμόσφαιρα το φυτό από το οποίο προέρχονται τα βιοκαύσιμα. Ετσι το ισοζύγιο CO2 από την ανάπτυξη του φυτού και την καύση του παραγόμενου βιοντήζελ, είναι μηδενικό. Η αειφορία αυτή όμως διαταράσσεται από το CO2 που εκλύεται στην ατμόσφαιρα σε όλον τον κύκλο παραγωγής των βιοκαυσίμων, Δηλαδή, από τα καυσαέρια των γεωργικών μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια και συγκομιδή των πρώτων υλών, την παραγωγή των λιπασμάτων, την μεταφορά τους κλπ. Γι’αυτό και η μείωση του CO2 σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα δεν είναι 100%, αλλά κυμαίνεται από 50 ως 90%. Στην περίπτωση χρήσης αποβλήτων για πρώτη ύλη, όπως τηγανέλαια και ζωικά λίπη, η μείωση αυτή φτάνει ή και ξεπερνάει το 90%, καθώς όχι μόνον δεν επιβαρύνεται η ατμόσφαιρα με CO2 για την παραγωγή τους, αλλά προστατεύεται το Περιβάλλον από τις επιπτώσεις που θα είχε η απόρριψή τους.

ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


home_jet_list2

Δεν είναι τοξικό

home_jet_list2

Δεν περιέχει αρωματικές ενώσεις και θείο

home_jet_list2

Είναι εύκολα βιοαποικοδομήσιμο

home_jet_list2

Έχει χαμηλότερες εκπομπές σωματιδίων PM, μονοξειδίου του άνθρακα CO και υδρογονανθράκων HC

home_jet_list2

Συνεισφέρει σημαντικά λιγότερο σε αέρια θερμοκηπίου

Ως προϊόν ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το βιοντήζελ είναι ένα καθαρό, μη τοξικό και βιοαποικοδομήσιμο καύσιμο, δεν περιέχει αρωματικές ενώσεις και οι εκπομπές των οξειδίων του θείου, μονοξειδίου του άνθρακα, άκαυστων υδρογονανθράκων και αιθάλης, που προέρχονται από την καύση του στις μηχανές ντίζελ, είναι πολύ χαμηλές. Στο βιοντίζελ η περιεκτικότητα σε θείο είναι σχεδόν μηδενική. Επίσης, το βιοντήζελ περιέχει σημαντικά ποσοστά οξυγόνου (περίπου 10 % κ.β.) που καθιστά την καύση του λιγότερο ατελή, με αποτέλεσμα η περιεκτικότητα των καυσαερίων σε μονοξείδιο του άνθρακα (CO), άκαυστους υδρογονάνθρακες (HC) και αιθάλη (C) να είναι πολύ μικρότερη απ’ ότι στο συμβατικό ντίζελ.
Επίπλέον, η καύση του βιοντίζελ δεν αυξάνει ή αυξάνει ελάχιστα τις εκπομπές οξειδίων του αζώτου (ΝΟx) και συμβάλλει στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 3,2 κιλά ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα (CO2) για κάθε κιλό βιοντήζελ, αφού η ποσότητα του CO2, που απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια της καύσης, έχει πρηγουμένως απορροφηθεί από το φυτό από το οποίο προήλθε η πρώτη ύλη παραγωγής του.