ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η JT GreenStar Rycling LTD είναι αδειοδοτημένη εμπορική και βιομηχανική εταιρεία με κύρια δρσστηριότητα την συλλογή, την αποθήκευση και τη διάθεση χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων και λιπών για την παραγωγή Βιοντίζελ.
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2007 προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και καινοτόμου τεχνολογίας στο κλάδο της περιβαλλοντικής διαχείρισης ως απάντηση στην ανάγκη για μια αξιόπιστη και φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση των αστικών απορριμμάτων.

Η εταιρεία μας διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία, εξειδίκευση καθώς και τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό ώστε να καταστεί σημαντικός κρίκος σε κάθε στάδιο της διαχείρησης των αστικών μη επικίνδυνων απορριμμάτων όπως η συλλογή, η μεταφορά, η επεξεργασία και η επαναδιάθεσή τους ως τελικά προϊόντα.Η εταιρεία μας είναι στελεχωμένη με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό στη διαχείριση των αποβλήτων (χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια, πλαστικά συσκευασίας, χαρτί) επιτρέποντας στην εταιρεία μας να γίνει συνώνυμο της ποιότητας, αξιοπιστίας και δημιουργικότητας.
Εξειδικευόμαστε στην συλλογή χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων (τηγανέλαιων) στην Βόρεια Ελλάδα τα οποία χρησιμοποιούνται ως Α' ύλη για την παραγωγή BIODIESEL Δεύτερης γενιάς. Το δίκτυο συλλογής μας περιλαμβάνει κάθε είδους επιχείρηση εστίασης όπως: εστιατόρια, fast food, ξενοδοχεία, εταιρείες catering κλπ.
Η JT GreenStar Rycling LTD προσαρμόζει τις υπηρεσίες της όχι μόνο σύμφωνα με τις ανάγκες μιας διαρκώς μεταβαλλόμενης αγοράς απορριμμάτων, αλλά και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης Ευρωπαϊκής Κοινοτικής Νομοθεσίας.

Η λειτουργία και οι υπηρεσίες της εταιρείας μας είναι πλήρως συμβατές με τον Κανονισμό Νο 1013/2006 - Annex VII της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τις διασυνοριακές μεταφορές μη επικίνδυνων αποβλήτων από και προς χώρες οι οποίες βρίσκονται εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. .

Το έργο και η δραστηριότητα μας.

Στην εποχή μας η ποιότητα και η ασφάλεια των τροφίμων έχει πλέον αναδειχθεί σε μείζον ζήτημα καθώς ολοένα και πληθαίνουν τα διατροφικά σκάνδαλα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας επηρεάζοντας ανάλογα και τις επιλογές των καταναλωτών. Ένας σημαντικός κρίκος της διατροφικής αλυσίδας είναι και τα μαγειρικά έλαια τα οποία μετά τη χρήση τους μετατρέπονται σε υγρά απόβλητα. Σε επιχειρήσεις όπως εστιατόρια, ταβέρνες, fast food, ξενοδοχεία κλπ. όπου παράγονται τέτοια απόβλητα σε αρκετά μεγάλες ποσότητες και μέχρι πρόσφατα τα απέρριπταν κατευθείαν στο περιβάλλον, απευθύνονται πλέον σύγχρονες λύσεις διαχείρισης και διάθεσης τους, οι οποίες είναι σύννομες με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία.

Απαγορεύεται πλέον στις επιχειρήσεις αυτές να διαθέτουν τα χρησιμοποιημένα τους μαγειρικά έλαια χωρίς νόμιμο τρόπο με κίνδυνο την επιβάρυνση του περιβάλλοντος αλλά και την πιθανή επιστροφή τους στην διατροφική αλυσίδα είτε άμεσα είτε έμμεσα, (π.χ. ζωοτροφές).

Η JT GreenStar έχοντας πολυετή εμπειρία στην ανακύκλωση διαφόρων υλικών, έθεσε ως στόχο τη δημιουργία ενός αξιόπιστου, νόμιμου και οικολογικού συστήματος συλλογής και διαχείρισης των χρησιμοποιούμενων μαγειρικών ελαίων των κάθε είδους επιχειρήσεων μαζικής εστίασης. Τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια (τηγανέλαια), αφού συλλεχθούν προωθούνται με σύγχρονες μεθόδους για επεξεργασία σε ειδικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις όπου μετατρέπονται σε βιοκαύσιμα. Αυτή είναι η πιο ενδεδειγμένη περιβαλλοντικά λύση σύμφωνα και με τις πιο πρόσφατες επιστημονικές μελέτες αλλά και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.