Προϊόντα

ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟ

Κύριο προϊόν της εταιρείας μας, το οποίο συλλέγουμε καθημερινά με ιδιόκτητα φορτηγά από επιχειρήσεις μαζικής εστίασης είναι το ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟ (USED COOKING OIL).


home_jet_list2

Η ποσότητα ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ

...την οποία συλλέγουμε και ανακυκλώνουμε διατίθεται εξ'ολοκλήρου για την παραγωγή BIODIESEL 2ης Γενιάς..

home_jet_list2

Τα Χρησιμοποιημένα Μαγειρικά Έλαια

...τα οποία διαθέτουμε, είναι πλήρως ιχνηλατημένα και διαθέτουν Πιστοποίηση Αειφορίας σύμφωνα με το πρότυπο ISCC EU.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ PP, LDPE,HDPE

Η JT GREEN STAR RECYCLING LTD διαχειρίζεται μια μεγάλη γκάμα από ανακυκλώσιμα πλαστικά όπως μπουκάλια, δοχεία, αγροτικές κλούβες και σωλήνες, φιλμ θερμοκηπίου, κλπ. Τα υλικά αυτά θα πρέπει να είναι διαχωρισμένα με βάση τους κωδικούς ανακύκλωσης που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Διευκρινίζεται ότι δεχόμαστε για επεξεργασία και ανακύκλωση και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΡΑ.


home_jet_list2

Πραγματοποιούμε παραγωγή και διάθεση

...πολυπροπυλενίου (PP) και χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίου (HDPE) σε μορφή αναγεννημένου κόκκου για διάφορες επιλογές παραγωγής πλαστικών προϊόντων.

ΣΥΜΒΟΛΟ

ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 

PET ή PETE

Τερεφθαλικός πολυεστέρας (Τερεφθαλικός εστέρας του πολυαιθυλενίου)

Μπουκάλια νερού και αναψυκτικών, δίσκοι με έτοιμο φαγητό για το φούρνο.

 

HDPE

Πολυαιθυλένια υψηλής πυκνότητας

Μπουκάλια γάλατος, απορρυπαντικά, αγροτικές σωλήνες, κλούβες σκληρές, κλπ.

 

LDPE

Πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας

Τσάντες για ψώνια και σακούλες σκουπιδιών, φιλμ θερμοκηπίων.

 

PP

Πολυπροπυλένιο

Πλαστικές καρέκλες, κλούβες μιας χρήσης, κουβάδες.